Staże dla managerów kultury

Wraz z Instytutem Adama Mickiewicza zorganizowaliśmy staże dla absolwentów szkoły managerów kultury z państw Partnerstwa Wschodniego Culture for Local Develompent. Fundacja Liderzy Przemian została partnerem projektu w ubiegłym roku.

W ramach follow-up do polskich instytucji kultury przyjechały pod koniec 2019 roku na 3-4 tygodniowe staże cztery absolwentki:
Anna Karpenko z Białorusi, Ina Sochadze z Gruzji, Sona Karapoghsyan z Armenii i Olena Kasperovych z Ukrainy. Każda z nich realizowała własny program pobytu zgodnie ze swoimi zawodowymi zainteresowaniami. Stażystki przyjęły m.in. Galeria Arsenał z Białegostoku, Galeria Labirynt z Lublina, Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej z Warszawy i Fixafilm.

Stażystki realizowały projekty dotyczące edukacji włączającej w instytucjach kultury, nowoczesnego wystawiennictwa, rekonstrukcji starych filmów. W swoich relacjach podkreślają, że najważniejszym rezultatem pobytów są liczne nowe kontakty zawodowe i otwierające się możliwości współpracy reprezentowanych przez nie instytucji z Polską

Koordynatorką staży była Irena Pujszo z Instytutu Adam Mickiewicza.

Na zdjęciu stażystki w redakcji Culture.pl
Copyright © Study Tours To Poland
Projekt: Andrij Fil Realizacja: Rock The Web | Strony WWW