Model pomocy społecznej na Mazowszu – Doświadczenia dla Lwowa

Wizyta studyjna dla przedstawicieli Urzędu Miasta Lwów ora Centrum Wsparcia Socjalnego „Dżereło” pt. Model pomocy społecznej na Mazowszu – Doświadczenia dla Lwowa

Gościliśmy delegację z Ukrainy, która w dniach 19-25 maja wzięła udział w wizycie studyjnej w województwie mazowieckim. Do Polski przyjechali przedstawiciele urzędu miasta Lwowa oraz organizacji miejskiej „Dżereło”, odpowiadającej za zadania dotyczące polityki społecznej we Lwowie.

Celem wizyty było przekazanie doświadczeń w zakresie pomocy i integracji społecznej W ramach programu wizyty odbyło się dużo owocnych i interesujących spotkań:

·       W trakcie spotkania z ekspertami Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę” uczestnicy zapoznali się z działalnością punktu konsultacyjnego FDDS oraz wzięli udział w warsztatach dotyczących standardów ochrony dzieci. W tym samym dniu grupa ze Lwowa odwiedziła Centrum Aktywności Międzypokoleniowej, gdzie spotkali się z grupą seniorów i osób z Ukrainy.

·       Delegacja odwiedziła Stowarzyszenie „Monar”, gdzie zapoznała się z działaniami na rzecz przeciwdziałania narkomanii oraz profilaktyki uzależnień. W ramach tematu walki z uzależnieniami uczestnicy także odwiedzili Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, gdzie odbyły się prezentacje i dyskusje na temat zdrowia publicznego i profilaktyki uzależnień.

·       Delegacja spotkała się z pracownikami Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Warszawa. Omówiono politykę społeczną miasta, w tym wsparcie dla dzieci, rodzin, seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami.

·       W stowarzyszeniu „Boris” grupa poznała mechanizmy współpracy organizacji pozarządowych.

·       W Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście uczestnicy mieli okazję porozmawiać z wiceburmistrz Magdaleną Wojciechowską oraz z dyrektorami wydziałów. Podczas potkania delegacja zapoznała się z działalnością czterech różnych placówek. Omówiono tematy wsparcia finansowego, innych form pomocy rodzinom, seniorom, osobom z niepełnosprawnościami oraz przeciwdziałania przemocy domowej i bezdomności.

·       Delegacja także odwiedziła Płock, gdzie spotkała się z przedstawicielami lokalnych instytucji zajmujących się polityką społeczną. Tematyka spotkań obejmowała przeciwdziałanie uzależnieniom, bezdomności, wsparcie uchodźców z Ukrainy oraz pomoc w sytuacjach kryzysowych.

Wizyta miała na celu nie tylko wymianę doświadczeń, ale także zacieśnienie współpracy między Polską a Ukrainą w dziedzinie pomocy społecznej.

Copyright © Study Tours To Poland
Projekt: Andrij Fil Realizacja: Rock The Web | Strony WWW