O STP

Study Tours to Poland (STP) jest Programem w ramach, którego realizujemy wizyty studyjne do Polski. Oferta Programu jest skierowana do studentów i profesjonalistów. Dzielimy się doświadczeniami przemian, jakie odbyły się w Polsce po transformacji systemowej i integracji europejskiej. Poszerzamy przestrzeń wolności i współodpowiedzialności wśród sąsiadów. Wzmacniamy potencjał społeczny po to, aby obywatele stawali się architektami zmian we własnych krajach. Pokazujemy rozwiązania efektywne i skuteczne w polityce, gospodarce i życiu społecznym. Łączymy ludzi, by się poznawali i rozumieli, a poprzez to przełamywali stereotypy i uprzedzenia.

Study Tours to Poland był współrealizatorem ośmiu edycji  Warszawskiej Letniej Akademii Euro-Atlantyckiej w latach 2013-2020. WEASA jest platformą wymiany doświadczeń, zdobywania wiedzy oraz budowania sieci kontaktów dla ekspertów i specjalistów z Państw Partnerstwa Wschodniego, Bałkanów Zachodnich i Polski. Jest to wspólna inicjatywa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), Kolegium Europejskiego w Natolinie oraz German Marshall Fund (GMF). Od 2021 r. głównym realizatorem WEASA jest Kolegium Europejskie w Natolinie. Projekt jest współfinansowany ze środków PAFW w ramach Programu STP, a także Kolegium Europejskiego w Natolinie oraz German Marshall Fund w Polsce. Zakres tematyczny Akademii obejmuje transformację systemową, integrację europejską i relacje transatlantyckie, a od 2017 roku tematem wiodącym WEASA są wyzwania cyfrowe, zwłaszcza bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.

Historia programu

Program działa od 2004 r. W latach 2004-2006 realizowany był przez Fundację Edukacja dla Demokracji jako część programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany w Regionie (RITA)”, w latach 2007-2017 już jako samodzielny program przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu. Od 2017 realizatorem programu jest Fundacja Liderzy Przemian. Od 2007 r. współrealizatorem wizyt dla studentów jest Fundacja Borussia z Olsztyna.

 

 

Program w liczbach

Studenci

Ilu studentów z jakich krajów wzięło udział w STP od początku trwania Programu?

W latach 2004-2019 roku w wizytach studyjnych realizowanych przez Program udział wzięło łącznie 3122 studentów, w tym z:

Białorusi – 654
Mołdawii – 179
Rosji – 598
Ukrainy – 2092

Rokrocznie, jesienią i wiosną, do Polski odwiedza ponad 200 studentów biorących udział w 18-20 wizytach studyjnych.

Ilu studentów odwiedza rocznie Polskę w ramach STP?

Wizyty studyjne

Profesjonaliści

Ilu profejsonaistów z jakich krajów wzięło udział w STP od początku trwania Programu?

Zespół STP

Mirosław Skórka

Mirosław Skórka

Dyrektor Programu
Study Tours to Poland

miroslaw.skorka [at] studytours.pl
Jerzy Rejt

Jerzy Rejt

Konsultant Programu
Study Tours to Poland

jerzy.rejt [at] studytours.pl
Lena Prusinowska

Lena Prusinowska

Koordynator Programu
Study Tours to Poland

lena.prusinowska [at] studytours.pl
Ewa Romanowska

Ewa Romanowska

Koordynator Programu
Study Tours to Poland

ewa.romanowska [at] borussia.pl
Polina Chinimczuk

Polina Chinimczuk

Koordynator Projektów

polina.chinimczuk [at] studytours.pl