Warsztaty „Siła jest Kobietą”. Ukraińskie strażaczki w Turawie.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z relacją z wydarzenia organizowanego przez ZOSP RP, które miało miejsce w Turawie w połowie marca 2024 roku. Delegacja z Ukrainy uczestniczyła w szeregu spotkań i warsztatów, które miały na celu wymianę doświadczeń i wiedzy na temat działalności strażackiej. Wizyty w urzędach, komendach oraz jednostkach OSP pozwoliły na dyskusję o ważnych aspektach funkcjonowania straży, takich jak finansowanie, wyposażenie, a także rozwój młodzieżowych drużyn pożarniczych. Warsztaty „Siła jest Kobietą” były doskonałą okazją do nauki i integracji, a zakończenie wydarzenia upominkami stanowiło miłe podsumowanie

W ramach programu odbyło się kilka innych interesujących wydarzeń:

  • Spotkania z przedstawicielami lokalnych OSP: Uczestniczki miały okazję do spotkań z komendantami i strażakami ochotnikami, gdzie mogły dowiedzieć się więcej o tworzeniu i funkcjonowaniu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz o współpracy międzynarodowej.
  • Warsztaty dla kobiet strażaczek: Podczas warsztatów “Siła jest Kobietą” uczestniczki przypomniały sobie zasady udzielania pierwszej pomocy, miały okazję do spotkania z przedstawicielem firmy Laerdal Polska oraz wzięły udział w pokazie sprzętu ratowniczego.
  • Konkurs umundurowania strażackiego: Organizowany przez firmę Brandbull Polska konkurs na umundurowanie strażackie, w którym zwyciężyła pani Tatiana Gradiuk z Ukrainy, zdobywając hełm strażacki.
  • Działalność sportowa jednostek OSP: Pokaz ćwiczenia bojowego i musztry na boisku sportowym przy remizie OSP Pustków był również częścią programu, podkreślając ważność aktywności fizycznej wśród strażaków.

Te wydarzenia były doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, nauki i integracji uczestniczek, co jest kluczowe dla rozwoju i wzmacniania współpracy międzynarodowej w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej.

Zdjęcia: Kreatywne Reportaże Alicja Dubiel

Copyright © Study Tours To Poland
Projekt: Andrij Fil Realizacja: Rock The Web | Strony WWW