STP dla studentów w pigułce

Study Tours to Poland STP dla studentów jest jednym z pierwszych cyklicznych polskich programów edukacyjnych skierowanych do młodzieży studenckiej z Europy Wschodniej. W jego ramach studenci z Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy biorą udział w wizytach studyjnych w Polsce.

Studenci aplikują do udziału w Programie indywidualnie w ramach konkursu. Wizyty odbywają się w kilkunastosobowych grupach dwa razy w roku – wiosną i jesienią. W ramach Programu Polskę odwiedza rocznie ponad 200 osób.

Celem STP dla studentów jest pokazanie różnych aspektów życia w Polsce, przedstawienie mechanizmów przemian systemowych i modernizacji a także doświadczenia obecności w strukturach europejskich. Bardzo ważne jest również poznawanie sektora pozarządowego i wszelkich form aktywności obywatelskich.

Program wizyt studentów obejmuje:

Spotkania z liderami życia publicznego w Polsce

Wizyty i dyskusje w urzędach i instytucjach publicznych

Poznanie kultury i historii Polski.

Pokazanie specyfiki regionów

Wizyty w redakcjach gazet lub rozgłośni radiowych i telewizyjnych, spotkania z dziennikarzami

Prezentacje organizacji pozarządowych, ich miejsca w społeczeństwie, dialogu z władzami różnych szczebli oraz działania na rzecz wspólnot lokalnych

Prezentacje innowacji w biznesie i aktywności gospodarczej

Spotkania z przedstawicielami środowisk akademickich – władzami uczelni, nauczycielami akademickimi i studentami, form aktywności społecznej studentów

Ważnym źródłem inspiracji jest kontakt z innymi członkami grupy. Wspólny pobyt osób z różnych krajów czy regionów umożliwia nie tylko poznanie Polski, ale także wzajemne poznanie się, przyjrzenie się zarówno odmienności i różnorodności jak i elementom wspólnym dla naszej części Europy. W skład każdej z grup wchodzą studenci z Białorusi, Mołdawii, Ukrainy oraz Rosji.

Wizyty studyjne są przygotowywane i realizowane przez doświadczone polskie organizacje pozarządowe, wyłaniane w drodze konkursu. Dotychczas studenci gościli między innymi w: Białymstoku, Gdańsku, Gdyni, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Nowym Sączu, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Świętochłowicach, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu.

Kiedy i jak aplikować na STP?

Do udziału w STP zapraszani są studenci z Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Rekrutację do edycji wiosennej prowadzimy na przełomie grudnia i stycznia, zaś do edycji jesiennej – na przełomie czerwca i lipca

Bieżące informacje na temat rekrutacji dostępne są na stronie internetowej, fan page STP na Facebooku oraz Instagramie.

W STP mogą uczestniczyć:

  • osoby w wieku 18-21 lat
  • obywatele Białorusi, Mołdawii, Ukrainy i Rosji (obwód kaliningradzki, nowogrodzki, woroneski, leningradzki i Sankt-Petersburg, moskiewski i Moskwa)
  • osoby studiujący w wymienionych powyżej krajach i obwodach
  • studenci posiadający ważny paszport
  • osoby, które nie były jeszcze uczestnikami STP dla studentów

kalendarz rekrutacji

Jesteście aktywni, otwarci, chcecie zdobyć nowe doświadczenie, poszerzyć horyzonty, poznać rówieśników z różnych krajów – aplikujcie!

FAQ

Czy warunkiem koniecznym udziału w konkursie jest posiadanie ważnego paszportu?

Tak. Jest to dokument niezbędny do spełnienia formalnych warunków udziału w konkursie.

Czy można wziąć udział w konkursie jeżeli nie spełniam kryterium wieku?

Nie można. W tym przypadku, nie ma znaczenia czy termin jest przekroczony kilka dni czy kilka miesięcy.

Czy biorąc udział w konkursie muszę spełnić łącznie wszystkie warunki formalne?

Tak. Jest to konieczne, żeby wziąć udział w konkursie.

Czy mogę wybrać miasto wizyty?

Nie. Jest to decyzja organizacji zarządzających Programem. Wizyty we wszystkich miastach mają za zadanie realizację tego samego celu i obejmują podobne zagadnienia.

Czy list rekomendacyjny może zostać napisany przez wykładowcę?

List rekomendacyjny służy lepszemu poznaniu kandydata/-tki do udziału w STP, w szczególności jego aktywności pozanaukowej i pozauczelnianej. Osiągnięcia na uczelni pokazują oceny zawarte w indeksie oraz inne informację w ankiecie. List rekomendacyjny nie powinien ich powtarzać a raczej wnosić nową wiedzę o kandydacie/-tce, o jego aktywności, cechach osobowości, pracy w grupie, zainteresowaniach itp.