STP dla studentów w pigułce

Study Tours to Poland (STP) dla studentów jest jednym z pierwszych cyklicznych polskich programów edukacyjnych skierowanych do młodzieży studenckiej z Europy Wschodniej. W jego ramach studenci biorą udział w wizytach studyjnych w Polsce.

Studenci aplikują do udziału w Programie indywidualnie w ramach konkursu. Wizyty odbywają się w kilkunastosobowych grupach dwa razy w roku – wiosną i jesienią. W ramach Programu Polskę odwiedza rocznie ponad 200 osób.

Celem STP dla studentów jest pokazanie różnych aspektów życia w Polsce, przedstawienie mechanizmów przemian systemowych i modernizacji a także doświadczenia obecności w strukturach europejskich. Bardzo ważne jest również poznawanie sektora pozarządowego i wszelkich form aktywności obywatelskich.

Program wizyt studentów obejmuje:

Spotkania z liderami życia publicznego w Polsce

Wizyty i dyskusje w urzędach i instytucjach publicznych

Poznanie kultury i historii Polski.

Pokazanie specyfiki regionów

Wizyty w redakcjach gazet lub rozgłośni radiowych i telewizyjnych, spotkania z dziennikarzami

Prezentacje organizacji pozarządowych, ich miejsca w społeczeństwie, dialogu z władzami różnych szczebli oraz działania na rzecz wspólnot lokalnych

Prezentacje innowacji w biznesie i aktywności gospodarczej

Spotkania z przedstawicielami środowisk akademickich – władzami uczelni, nauczycielami akademickimi i studentami, form aktywności społecznej studentów

Ważnym źródłem inspiracji jest kontakt z innymi członkami grupy. Wspólny pobyt osób z różnych krajów czy regionów umożliwia nie tylko poznanie Polski, ale także wzajemne poznanie się, przyjrzenie się zarówno odmienności i różnorodności jak i elementom wspólnym dla naszej części Europy.

Wizyty studyjne są przygotowywane i realizowane przez doświadczone polskie organizacje pozarządowe, wyłaniane w drodze konkursu. Dotychczas studenci gościli między innymi w: Białymstoku, Gdańsku, Gdyni, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Nowym Sączu, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Świętochłowicach, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu.

Kiedy i jak aplikować na STP?

Do udziału w STP zaproszeni są studenci z Mołdawii i Ukrainy.

Bieżące informacje na temat rekrutacji dostępne są na stronie internetowej, fan page STP na Facebooku oraz Instagramie.

W STP mogą uczestniczyć:

  • osoby w wieku 18-22 lat
  • obywatele  Mołdawii i Ukrainy
  • osoby studiujące w wymienionych powyżej krajach lub innych państwach takich jak: Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Republika Czeska, Rumunia i Słowacja
  • studenci posiadający ważny paszport
  • osoby, które nie były jeszcze uczestnikami STP dla studentów

Ogłoszenie konkursu, warunki uczestnictwa oraz formularz rekrutacyjny dostępny: j.angielski oraz j.ukraiński

Konkurs dla studentów

Termin nadsyłania zgłoszeń na wiosenne wizyty studyjne upływa 9 lipca 2024 r. godz. 23:59 czasu polskiego

kalendarz rekrutacji

Jesteście aktywni, otwarci, chcecie zdobyć nowe doświadczenie, poszerzyć horyzonty, poznać rówieśników z różnych krajów – aplikujcie!

FAQ

Czy warunkiem koniecznym udziału w konkursie jest posiadanie ważnego paszportu?

Tak. Jest to dokument niezbędny do spełnienia formalnych warunków udziału w konkursie.

Czy można wziąć udział w konkursie jeżeli nie spełniam kryterium wieku?

Nie można. W tym przypadku, nie ma znaczenia czy termin jest przekroczony kilka dni czy kilka miesięcy.

Czy biorąc udział w konkursie muszę spełnić łącznie wszystkie warunki formalne?

Tak. Jest to konieczne, żeby wziąć udział w konkursie.

Czy mogę wybrać miasto wizyty?

Nie. Jest to decyzja organizacji zarządzających Programem. Wizyty we wszystkich miastach mają za zadanie realizację tego samego celu i obejmują podobne zagadnienia.

Czy list rekomendacyjny może zostać napisany przez wykładowcę?

List rekomendacyjny służy lepszemu poznaniu kandydata/-tki do udziału w STP, w szczególności jego aktywności pozanaukowej i pozauczelnianej. Osiągnięcia na uczelni pokazują oceny zawarte w indeksie oraz inne informację w ankiecie. List rekomendacyjny nie powinien ich powtarzać a raczej wnosić nową wiedzę o kandydacie/-tce, o jego aktywności, cechach osobowości, pracy w grupie, zainteresowaniach itp.