CHANGE – Academy of Local Self Government: leadership and management in Georgian LSG units


W wyniku współpracy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Centrum Mieroszewskiego, Fundacji Solidarności Międzynarodowej oraz Fundacji Liderzy Przemian realizowany jest program podnoszenia kompetencji przedstawicieli gruzińskich władz lokalnych. W ramach tego projektu w dniach 19 – 24 lutego 2024 gościło w Polsce 19-tu przedstawicieli władz lokalnych gruzińskich miejscowości: Bolnisi, Oni, Ambrolauri, Dusheti. Pobyt w Polsce zakładał cykl wykładów i warsztatów realizowanych przez zespół KSAP oraz wizyty studyjne w 3 polskich gminach: Długosiodle, Wołominie i Płońsku. Przed przyjazdem do Polski gruzińscy uczestnicy przedstawili tematy, które chcieliby w Polsce poznać i przyjrzeć się
rozwiązaniom, realizowanym w gminach.

Specyfika gruzińskich miejscowości była różnorodna: były to obszary zarówno mocno rolnicze jak i regiony o dużym potencjale turystycznym.

W trzech polskich gminach goście z Gruzji zapoznali się z różnymi rozwiązaniami takich problemów jak budżety i zarządzanie finansami, planowanie, realizacja działań własnych samorządów: gospodarka śmieciowa, wodociągi, kanalizacja, drogi lokalne, czy bezpieczeństwo. Oprócz tego wszystkich interesowały mechanizmy finansowania inwestycji i generalnie inżynieria finansowa projektów, które bardzo często finansowane są z wielu źródeł. Dzięki temu gminy nawet o stosunkowo niewielkich dochodach mogą się rozwijać i zabezpieczać odpowiedni komfort swoim mieszkańcom. System samorządu terytorialnego pozwala na realizację takich właśnie celów. Polskie doświadczenia samorządowe są inspiracją dla zmian w zarządzaniu gruzińskimi miastami i społecznościami lokalnymi zaś wizyty zacieśniają współpracę w tej dziedzinie.

Copyright © Study Tours To Poland
Projekt: Andrij Fil Realizacja: Rock The Web | Strony WWW