Wizyta studyjna ukraińskich lokalnych władz samorządowych z obwodu donieckiego

W dniach 6-12 sierpnia, Program Study Tours to Poland zrealizował wizytę studyjną dla 12 reprezentantów lokalnych władz samorządowych i organów regionalnych z obwodu donieckiego w miastach Gdańsk i Słupsk.

Celem wizyty było zapoznanie się z rozwiązaniami dotyczącymi gospodarki śmieciowej, technologiami segregacji i utylizacji śmieci, działaniem systemów spalarni oraz wykorzystaniem uzyskanej energii dla celów komunalnych. Grupa odwiedziła zakłady komunalne oraz prywatne przedsiębiorstwa, gdzie zapoznali się z polskimi praktykami w dziedzinie segregacji i odzysku odpadów. Poznali także funkcjonowanie instalacji wodociągowych i systemów przetwarzania osadów ściekowych. Dowiedzieli się o sposobach unikania błędów w planowaniu i udoskonalaniu strategii gospodarki odpadami. Ponadto poznali strategie zarządzania tym obszarem na przestrzeni 5-10 lat a także organizacją produkcji paliw ekologicznych.  

Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z systemem 5 pojemników do segregacji odpadów (papier, plastik, szkło, bio, zmieszane) oraz modelem funkcjonowania zakładów komunalnych, gdzie każde z komunalnych przedsiębiorstw działa niezależnie energetycznie, nie korzystając z budżetowych środków na prowadzenie swoich działań. Grupa odwiedziła plac budowy spalarni odpadów w Gdańsku, mającej dostarczyć 50% energii elektrycznej miastu wiosną i latem. W Słupsku obserwowali, jak osady ściekowe są wykorzystywane do wytwarzania biogazu i kompostu, przynosząc dochody, które wspierają rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Duże zainteresowanie grupy wzbudził system żetonów stosowany na pojemnikach na śmieci, efektywnie organizujący proces segregacji i zbierania odpadów.

Uczestnicy uzgodnili także z zakładem komunalnym w Gdańsku, że w styczniu-lutym 2024 roku przekaże śmieciarki dla potrzeb miasta Mariupol (na razie na rzecz projektu Ja-Mariupol działającego w 14 miastach Ukrainy)

Copyright © Study Tours To Poland
Projekt: Andrij Fil Realizacja: Rock The Web | Strony WWW