Wizyta studyjna studentów – Special Edition 2020

W dniach 20-28 listopada odbyła się wizyta studyjna dla studentów ze Specjalnej Edycji 2020. Organizatorem wizyty była Fundacja „Borussia” we współpracy z Fundacją Liderzy Przemian.

Grupa składała się z 8 osób z Białorusi, Mołdawii i Ukrainy. Były to osoby zakwalifikowane do udziału w STP wiosną 2020 roku, których przyjazd uniemożliwiła pandemia.

W trakcie wizyty grupa odwiedziła Olsztyn, Gdańsk, Sopot i Warszawę. W miastach tych odwiedziła szereg instytucji i odbyła szereg spotkań.

Na początku wizyty odbyło się szczegółowe omówienie programu wizyty, prezentacja Programu Study Tours to Poland, zasad komunikacji w grupie i z organizatorami wizyty oraz ustaleniu kontraktu. Na początku wizyty szczególny nacisk został położony na wzajemne poznawanie się, integrację grupy, budowanie atmosfery bezpieczeństwa i stworzenie warunków do dobrej współpracy i komunikacji w grupie (warsztaty integracyjno-motywacyjne, ognisko). Pobyt we wsi Bukwałd był okazją do prezentacji zasad funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych.

Podczas wizyty uczestnicy poznali zagadnienia związane z polskim systemem samorządowym na różnych poziomach i z różnych perspektyw, w tym filozofii systemu samorządowego, podziału kompetencji pomiędzy administracją rządową i samorządową, kompetencji poszczególnych szczebli samorządu, zakresu zadań publicznych, pracy jednostek podległych samorządu (np. spotkanie z dyrektorem Biura Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Przewodniczącym Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, spotkanie z dyrektorką Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków Miasta Olsztyn, spotkanie z sołtyską sołectwa Bukwałd.

Uczestnicy poznawali aspekty związane z polską kulturą zarówno w aspekcie prezentacji jej wytworów, jak i sposobów zarządzania kulturą, organizacji życia kulturalnego, roli samorządów w tym procesie – wizyta w Biurze Wystaw Artystycznych w Olsztynie oraz wizyta w Galerii Kultury Mulitimedialnej „Sopoteka” w Sopocie.

W czasie trwania wizyty uczestnicy poznawali również współczesną historię Polski (po 1945 roku), a szczególnie okres transformacji ustrojowej w Polsce oraz historię i specyfikę kulturowo-historyczną regionu Warmii i Mazur (prezentacja działalności Stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa „Borussia” i Fundacji „Borussia”, spotkanie i dyskusja z historykiem Aleksandrem Suhakiem, wizyta w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, zwiedzanie Gdańska i Warszawy jako ważnych historycznych ośrodków miejskich). Prezentacja działań Borussii była też pretekstem do wskazania roli, jaką odgrywają organizacje obywatelskie we współczesnej Polsce. Podobnie prezentacja działań Fundacji Edukacja dla Demokracji.

W czasie wizyty w Centrum Nauki Kopernik zaprezentowano współczesne formy aktywnej edukacji.

Istotnym elementem wizyty była prezentacja wolontariatu europejskiego. Do udziału w realizacji wizyty zostali zaproszeni wolontariusze zagraniczni Europejskiego Korpusu Solidarności, których rolą było między innymi przygotowanie i przeprowadzenie zwiedzania Olsztyna – pokazanie miasta z perspektywy rówieśników, którzy w Olsztynie odbywają roczny wolontariat w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności z Białorusi i  Niemiec). Wolontariusze przeprowadzili również zajęcia interaktywne na temat swoich krajów.

Kolejnym ważnym punktem było włączenie w realizację wizyty absolwentów Programu STP z różnych lat z Ukrainy i Białorusi, którzy podzielili się zarówno swoimi doświadczeniami zawodowymi, jak i inspiracjami rozwojowymi. Opowiedzieli o znaczeniu STP w ich życiu z perspektywy czasu. Było to nowe doświadczenie dla Programu, które dobrze się sprawdziło.

Uczestnicy dowiedzieli się również jakie mają możliwości udziału w programach rozwojowych – Agata Wierzbowska-Miazga, Prezes Fundacji Liderzy Przemian zaprezentowała Program Stypendialny im. Lane’a Kirklanda.

W ramach zajęć interaktywnych wzięli udział w grze symulacyjnej „Democracy cake”.

W ostatnich dniach odbyły się warsztaty ewaluacyjne.

Copyright © Study Tours To Poland
Projekt: Andrij Fil Realizacja: Rock The Web | Strony WWW