Wizyta studyjna profesjonalistów – ochotnicze straże pożarne

Ochotnicze Straże Pożarne w Polsce są największą i najlepiej zorganizowaną siecią organizacji pozarządowych. To ponad 800 000 druhów-strażaków skupionych w 16 000 OSP, zorganizowanych w struktury gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie.

Ruch społeczny jakim są strażacy-ochotnicy ma swoją bardzo długą, czy wręcz nie najdłuższą historię w Polsce. Najstarsze OSP szczycą się ponad 150-letnią historią. Dzisiaj to znakomicie zorganizowane i wyposażone w najnowszy sprzęt grupy wyszkolonych ochotników gotowych udzielić pomocy w razie klęski żywiołowej, pożaru czy innej sytuacji kryzysowej ale także realizujących bardzo wiele działań społecznych.

Od wielu lat staraliśmy się zaszczepić ruch strażaków-ochotników w Ukrainie. Mamy tam pewne sukcesy, ale pozostaje on ciągle projektem do realizacji. Rosyjska agresja zmusza do szukania nowych modeli bezpieczeństwa w ukraińskich gromadach.

Nie może opierać się ono wyłącznie na strukturach zawodowej straży pożarnej i policji. Musi zaangażować także ochotników. Potrzeba ukraińskiego ruchu OSP staje się coraz bardziej oczywista. W tym celu w Ukrainie została stworzona Asocjacja Strażaków – Ratowników Ukrainy Громадська Спілка «Пожежні-Рятувальники України», której celem jest inicjowanie i wspieranie ruchu osp. Z inicjatywy tej organizacji oraz z wsparciem Państwowej Służby Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy w dniach 20-25 lutego 2023 roku grupa 12 liderów asocjacji zrealizowała wizytę studyjną do Polski, w ramach STP dla profesjonalistów W jej programie były spotkania i prezentacje działania polskich osp oraz interesujących ukraińskich gości poszczególnych kwestii takich jak organizacja OSP, finansowanie ich działania, regulacje prawne regulujące ich działanie, szkolenia strażaków, zakresy zadań i kompetencji, zaangażowanie społeczne i rola OSP w życiu gmin i środowisk lokalnych, wyposażenie oraz współdziałanie w systemie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Większość informacji uczestnicy otrzymywali podczas bezpośrednich spotkań z OSP w okolicach Warszawy a także podczas spotkań w siedzibie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Podczas wizyty grupa odwiedziła OSP w Zielonce, Wesołej, Niepokalanowie, Ożarowie Mazowieckim, Grodzisku, Żelechowie, Skułach, Mińsku Mazowieckim i Nadarzynie. Każda z tych OSP ma swoją specyfikę ale wszystkie razem tworzą obraz tego jak ważnym i jak potrzebnym jest ruch strażaków-ochotników w Polsce i jak może być on przydatny w Ukrainie w czasie wojny i po jej zakończeniu.

Projekt będzie kontynuowany.

Copyright © Study Tours To Poland
Projekt: Andrij Fil Realizacja: Rock The Web | Strony WWW