Wizyta rektorów szkół wyższych z Ukrainy

Szkolnictwo wyższe w Ukrainie stoi przed wieloma wyzwaniami skumulowanymi w jednym czasie. Rosyjska agresja i wyjazdy studentów, relokacja z terytoriów okupowanych lub przyfrontowych wielu uczelni, ogromne wyzwanie jakim jest odbudowa, integracja europejska Ukrainy, ogromny kryzys demograficzny i problemy kadrowe. Władze uczelni szukają pomocy, wsparcia, inspiracji i ciekawych rozwiązań.

W dniach 22 – 27 października 2023 roku w Lublinie gościła grupa 15 rektorów, prorektorów oraz innych przedstawicieli ukraińskich uczelni, którzy zapoznawali się z doświadczeniami szkolnictwa wyższego w Polsce. Grupa zapoznawała się nowoczesnym zarządzanie uczelnią, wyzwaniami stojącymi przed ukraińskim szkolnictwem wyższym w kontekście przygotowania do wejścia do UE, poznawała źródła finansowania uczelni i projektów badawczych. Uczestnicy spotkali się z władzami miasta i Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości, poznawali zagadnienia związane ze środowiskiem naturalnym, gospodarką obiegu zamkniętego, odnawialnymi źródłami energii, efektywnością energetyczną, polityką odpadową.

Odwiedzili m.in. Politechnika Lubelska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie – UMLub, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz jego jednostki organizacyjne: Biuro osób z Niepełnosprawnością, Akademickie Centrum Wsparcia Cudzoziemców, Ośrodek Informacji o UE-Europe DirectPięciodniowa wizyta okazała się zbyt krótka aby pokazać wszystko to, co grupę interesowało ale spotkania i rozmowy, sieciowanie oraz ciekawe inspiracje, które uczestnicy wywiozą w Ukrainę powinny szybko zaowocować.

W grupie 15 uczestników znaleźli się przedstawiciele uczelni relokowanych z Mariupola, Melitopola, Bedriańska, Izmaiłu i Chersonia oraz działających na miejscu uczelni Zaporoża. Wizytę zrealizowała Fundacja Inicjatyw Menedżerskich z Lublina.

https://www.facebook.com/nuzaporizkapolitekhnika/posts/pfbid0wbFKgdwhSGJiRe2hVDzBW3MDGm613MmkS1QeLNm5MDVoz43TGveX81TKqhKPerx7l?fbclid=IwAR3-K9BdReLruTRqATxEd6mM8FVbdMq13YdKyqA_9PvfXMfCytBfWEF-LGw

Copyright © Study Tours To Poland
Projekt: Andrij Fil Realizacja: Rock The Web | Strony WWW