Wizyta liderów samorządów lokalnych z Ukrainy

Podczas wizyty do Polski w dniach 15 – 20 września 2019 r. 15 liderów samorządów lokalnych z całej Ukrainy, członkowie zarządu Stowarzyszenia Połączonych Gromad Ukrainy, zapoznawali się z działaniem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, najważniejszych ogólnopolskich stowarzyszeń samorządowych, a także ze strukturami regionalnymi i celowymi.

Uczestnicy spotykali się z przedstawicielami Związku Gmin Wiejskich, Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich, stowarzyszeniami celowymi i instytucjami samorządowymi Warszawy, Poznania oraz województw. Zdobyta wiedza i rozwiązania, zgodnie z deklaracją uczestników, będą pomocne w budowaniu pozycji stowarzyszeń samorządowych w Ukrainie

Nowe gromady w Ukrainie, które powstają w rezultacie realizowanej reformy samorządowej w tym kraju. Działa tam szereg dawnych stowarzyszeń samorządowych jednak żadne z nich nie reprezentowało interesów nowych gromad. W 2016 r. zostało stworzone Stowarzyszenie Połączonych Gromad Ukrainy. Liczy ono obecnie 430 członków.

Copyright © Study Tours To Poland
Projekt: Andrij Fil Realizacja: Rock The Web | Strony WWW