Webinarium nt. bezpieczeństwa, zagrożeń hybrydowych i praw człowieka

W dniach 7-8 września odbyło się webinarium, zorganizowane przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego (PPWB) we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Ukrainy, pt.: „Polsko-ukraińskie webinarium: bezpieczeństwo, zagrożenia hybrydowe, prawa człowieka”.  Wydarzenie zostało zrealizowane na podstawie Porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy PPBW i MSW Ukrainy w 2019 roku. Program Study Tours to Poland był partnerem tego przedsięwzięcia.

Głównym celem spotkania była wymiana doświadczeń pomiędzy ekspertami i przedstawicielami sektora publicznego, organizacji pozarządowych i nauki, a także zdefiniowanie możliwych pól współpracy w przyszłości oraz przedyskutowanie perspektyw realizacji wspólnych przedsięwzięć.

Webinarium składało się z czterech bloków tematycznych dotyczących: zagrożeń hybrydowych, cyberbezpieczeństwa, radykalizacji i praw człowieka w działaniach służb mundurowych.

10 prelegentów reprezentowało polską perspektywę:

 • 9 z nich występowało z ramienia PPBW
 • jedna osoba reprezentowała Stowarzyszenie Demagog

Ukraińskich prelegentów było 9 z następujących instytucji:

 • The International Relations Department of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine
 • The Human Rights Monitoring Department of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine
 • State Scientific Research Institute of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine
 • The European Expert Association
 • The Cyberpolice Department of the National Police of Ukraine
 • The Main Investigation Department of the National Police of Ukraine
 • The Human Rights Department of the National Police of Ukraine
 • ISSP – Information Systems Security Partners

Dodatkowo zarejestrowani byli z następujących instytucji:

 • State Border Guard Service of Ukraine
 • International Cyber Academy

Na spotkanie zarejestrowały się 33 osoby.

Copyright © Study Tours To Poland
Projekt: Andrij Fil Realizacja: Rock The Web | Strony WWW