Szkoła menedżerów kultury Partnerstwa Wschodniego

Fundacja Liderzy Przemian została partnerem Instytutu Adama Mickiewicza oraz Europejskiego Centrum Solidarności przy organizacji wizyty studyjnej dla młodych menadżerów kultury z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Polski i Ukrainy.

Wizyta odbyła się w ramach programu Instytutu Adama Mickiewicza Open Poland, jednym ze ścieżek którego jest projekt Culture for Local Development. Jest to projekt edukacyjny dla menedżerów kultury z krajów Partnerstwa Wschodniego, który obejmuje wizyty studyjne, szkoły letnie, warsztaty oraz konkurs na najlepszy projekt kulturalno-społeczny.

W czasie wizyty studyjnej w Polsce młodzi menedżerowie i menedżerki odwiedzili placówki kulturalne Warszawy i Gdańska, gdzie spotkali się zarówno z reprezentantami państwowych instytucji, jak i z niezależnymi kuratorami, działaczami społecznymi, artystami, sektorem NGO oraz z przedstawicielami niezależnego obiegu sztuki. Uczestniczyli również w warsztatach, dotyczących aktywizacji lokalnych społeczności.

Wizyta została zrealizowana w ramach programu Study Tours to Poland dla profesjonalistów.

Copyright © Study Tours To Poland
Projekt: Andrij Fil Realizacja: Rock The Web | Strony WWW