Staż ekspertek z Ukrainy w Instytucie Psychiatrii i Neurologii oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Cztery ekspertki z Ukrainy: dr Halyna Herasym,  Uniwersytet Narodowy „Politechnika Lwowska”, dr Maryna Klimanska, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, dr hab. Larysa Klymanska, Uniwersytet Narodowy „Politechnika Lwowska” oraz dr Marta Kozak, Uniwersytet Narodowy „Politechnika Lwowska” realizują w Warszawie staż poświęcony badaniom i profilaktyce zachowań ryzykownych młodzieży szkolnej (substancje psychoaktywne, hazard, cyberprzemoc, problemowe korzystanie z Internetu, przemoc rówieśnicza), a także obserwacja zmian w zakresie problemów zdrowia psychicznego (np. symptomów depresji, zachowań samobójczych).

Kolejnym tematem pobytu jest adaptacja szkolnego programu profilaktyki zachowań samobójczych (SOS Signs of Suicide) i wdrażanie Programu SOS, który jest przeznaczony dla uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Głównym celem Programu SOS jest ograniczenie samobójstw i prób samobójczych poprzez zwiększenie wiedzy uczniów na temat depresji oraz poważnych kryzysów psychicznych, a także wzmocnienie przekazu, że depresję i inne problemy zdrowia psychicznego można skutecznie leczyć podobnie jak to ma miejsce w przypadku chorób somatycznych.

Ważnym elementem programu stażowego jest także praca o osobami z syndromem PTSD, czyli z zespołem stresu pourazowego i stresu bojowego, zwłaszcza dla weteranów walczących z rosyjską agresją przeciwko Ukrainie. Koordynatorem stażu jest dr hab. Krzysztof Ostaszewski, kierownik Pracowni „Pro-M” w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Wszystkie uczestniczki stażu intensywnie pracują w lwowskiej organizacji „Dżereło” (Źródło), która jest głównym realizatorem projektów socjalnych i pomocy osobom o szczególnych potrzebach we Lwowie.

Copyright © Study Tours To Poland
Projekt: Andrij Fil Realizacja: Rock The Web | Strony WWW