Specjalna edycja STP 2020 – pierwsze spotkanie

13 października odbyło się pierwsze spotkanie w ramach specjalnej edycji STP dla studentów 2020. Ze względu na sytuację epidemiczną zaproponowaliśmy zakwalifikowanym uczestnikom nowy wymiar wizyt – wizyty online. Nie jest to działanie zastępcze, a jedynie poprzedzające tradycyjną formę działania, w której upatrujemy  nowy kierunek rozwoju Programu.

W spotkaniu udział wzięli studenci z Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, których wizyty zaplanowane były na wiosnę 2020 roku i nadal są zainteresowani udziałem w STP. W trakcie spotkania został zaprezentowany Program, jego historia, Zespół realizujący, cele, geografia Programu oraz jego zasięg.

Było to spotkanie unikalne, pozwalające na zapoznanie się wszystkich uczestników tego samego rocznika jednocześnie. Jest to jeden z elementów edycji specjalnej Programu STP, który być może okaże się bardzo korzystnym punktem rozpoczynającym coroczne edycje i wejdzie do harmonogramu na stałe.

Planujemy, tej jesieni, szereg spotkań online podczas, których przedstawimy uczestnikom poszczególnych koordynatorów realizujących wizyty studyjne dla studentów w regionach Polski a także inne spotkania integracyjne i aktywizujące.

Copyright © Study Tours To Poland
Projekt: Andrij Fil Realizacja: Rock The Web | Strony WWW