Przesunięcie terminu wiosennych wizyt dla studentów!

Obecna sytuacja epidemiczna w Polsce i w Regionie oraz wynikające z niej zagrożenia i ograniczenia spowodowały, że zmuszeni jesteśmy wprowadzić zmiany w harmonogramie realizacji Programu Study Tours to Poland dla studentów w 2020 r.

W trosce o zdrowie nas wszystkich, podjęliśmy  decyzje o rezygnacji z organizacji wizyt  w terminie wiosennym. Zakładamy i mamy nadzieję, że wizyty jesienne odbędą się zgodnie z planem. W związku ze zwiększeniem ilości grup w edycji jesiennej wydłużyliśmy okres realizacji wizyt. Planujemy zorganizować je w terminie pomiędzy 20 września a 13 grudnia 2020 r.

Chcemy zapewnić, że wszyscy uczestnicy zrekrutowani na wizyty wiosenne będą mogli wziąć udział w wizytach jesiennych, jeżeli tylko wyrażą taką wolę. Dodatkowo, planujemy ogłosić nabór w czerwcu dla studentów, którzy chcieliby przyjechać do Polski w  ramach jesiennych wizyt, a nie brali udziału w poprzedniej rekrutacji.

Indywidulanie, za pośrednictwem Fundacji Borussia (współkoordynatora wizyt studyjnych dla studentów w ramach STP), zawiadamiamy na bieżąco wszystkich organizatorów wizyt oraz uczestników o wprowadzanych przez nas zmianach.

Zespół Programu Study Tours to Poland

Copyright © Study Tours To Poland
Projekt: Andrij Fil Realizacja: Rock The Web | Strony WWW