Parki przemysłowe na Ukrainie – warsztat online dla profesjonalistów

6 grudnia 2022 w trybie online odbył się warsztat: Tworzenie i zarządzanie parkami przemysłowymi na Ukrainie – wymiana doświadczeń z partnerami z Polski.

Organizatorem warsztatu była Fundacja Partnerstwa Międzynarodowego z Wrocławia. Part- nerami merytorycznymi wydarzenia byli: Dozamel Sp. z o.o., firma która zarządza Wrocławskim Parkiem Przemysłowym, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce oraz Miasto Winnica.

Celem warsztatu była wymiana doświadczeń na temat tworzenia i zarządzania parkami przemy- słowymi w Polsce i na Ukrainie, wsparcie eksperckie procesu tworzenia parków przemysłowych na Ukrainie, wypracowanie praktycznych rekomendacji dla poszerzenia współpracy w ramach procesu tworzenia i zarządzania parkami przemysłowymi na Ukrainie, a także tworzenia sieci powiązań ułatwiających współpracę przedsiębiorstw z obu krajów.

Celem partnerów spotkania jest wspólne przygotowanie wizyty studyjnej offline dla przedstawicieli samorządów i parków przemysłowych z Ukrainy do Polski na początku 2023, a także długofalowo wypracowanie założeń wspólnego projektu, finansowanego ze źródeł zewnętrznych dla wsparcia procesu tworzenia parków przemysłowych na Ukrainie.

Wydarzenie dofinansowane w ramach Programu Study Tours to Poland, administrowanego przez Fundację Liderzy Przemian ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

tekst: Bartłomiej Ostrowski, Prezes Zarządu Fundacji Partnerstwa Międzynarodowego.

Copyright © Study Tours To Poland
Projekt: Andrij Fil Realizacja: Rock The Web | Strony WWW