Konkurs na wiosenne wizyty dla studentów

Zapraszamy młodych, zmotywowanych i aktywnych kandydatów z Mołdawii i Ukrainy do udziału w Programie Study Tours to Poland. Rekrutacja on–line trwa do 22 stycznia 2024 r.

Wizyty zaplanowane są na kwiecień-maj 2024 r.

Zachęcamy osoby, które są aktywne, otwarte, chcące zdobyć nowe doświadczenie, poszerzyć horyzonty oraz poznać rówieśników.

W obecnej edycji STP mogą uczestniczyć:

 • osoby w wieku 18-22 lat
 • obywatele  Mołdawii i Ukrainy
 • osoby studiujące w wymienionych powyżej krajach oraz w innych państwach takich jak: Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Republika Czeska, Słowacja, Bułgaria i Rumunia
 • studenci posiadający ważny paszport
 • osoby, które nie były jeszcze uczestnikami STP dla studentów

Program wizyt studentów obejmuje m.in.:Spotkania z liderami życia publicznego w Polsce

 • Wizyty i dyskusje w urzędach i instytucjach publicznych
 • Poznanie kultury i historii Polski.
 • Pokazanie specyfiki regionów
 • Wizyty w redakcjach gazet lub rozgłośni radiowych i telewizyjnych, spotkania z dziennikarzami
 • Prezentacje organizacji pozarządowych, ich miejsca w społeczeństwie, dialogu z władzami różnych szczebli oraz działania na rzecz wspólnot lokalnych
 • Prezentacje innowacji w biznesie i aktywności gospodarczej
 • Spotkania z przedstawicielami środowisk akademickich – władzami uczelni, nauczycielami akademickimi i studentami, form aktywności społecznej studentów

Formularze aplikacyjne dostępne są: w języku angielskim i języku ukraińskim

Bieżące informacje na temat rekrutacji można śledzić na stronie internetowej, fan page STP na Facebooku oraz Instagramie.

Copyright © Study Tours To Poland
Projekt: Andrij Fil Realizacja: Rock The Web | Strony WWW