KONFERENCJA: „ROK 1989 I 2019: PODOBIEŃSTWA, RÓŻNICE, WYZWANIA. POLSKIE INSPIRACJE”

26 września 2019 r., w siedzibie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności odbyła się Konferencja „Rok 1989 i 2019: podobieństwa, różnice, wyzwania. Polskie inspiracje”, która była próbą podsumowania 30-lecia transformacji ustrojowej oraz współpracy Polski z partnerami ze Wschodu.

W dwóch dyskusjach panelowych, zatytułowanych „To ekonomia, głupcze!” oraz „Koniec końca historii, czyli co widać na horyzoncie?”, głos zabrali polscy, białoruscy, rosyjscy i ukraińscy eksperci – ekonomiści, dziennikarze, politolodzy, socjolodzy i publicyści. Uczestnikami konferencji byli absolwenci Programu STUDY TOURS TO POLAND, młodzi ludzie, którzy na przestrzeni ostatniego piętnastolecia mieli szanse poznawać Polskę i inspirować się jej osiągnięciami.

Konferencja była jednym z elementów większego Forum pt. Polskie Inspiracje, w ramach którego podczas trzech kolejnych dni młodzi ludzie z sąsiednich krajów mieli okazję wziąć udział w warsztatach, dyskusjach, w sesjach wymiany doświadczeń z przedstawicielami polskich NGO.

Organizatorami wydarzenia byli Fundacja Liderzy Przemian i Fundacja BORUSSIA Olsztyn.

Projekt współfinansowany w ramach zadania „Dyplomacja publiczna 2019” Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz w ramach Programu Study Tours to Poland ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Fot. Mariusz Michalik/audiowizualny.com

Copyright © Study Tours To Poland
Projekt: Andrij Fil Realizacja: Rock The Web | Strony WWW