Gruzińscy ochotnicy straży pożarnej z wizytą w Polsce

Region Borżomi to górzysty i porośnięty lasami obszar Gruzji o wyjątkowych walorach przyrodniczych i kulturalnych. Niestety pustoszą go pożary, z którymi walka jest bardzo trudna. Brak dróg lokalnych, urwiste zbocza porośnięte drzewami, także mała świadomość ludzi, a przede wszystkim brak odpowiedniej organizacji i koordynacji działań w momencie pojawienia się pożaru. Ta sytuacja zmusiła miejscowych ochotników do organizacji drużyny strażaków. Inspiracją dla nich są polskie ochotnicze straże pożarne.

W wyniku współpracy z Fundacją Solidarności Międzynarodowej, grupa ta przeszła wstępne szkolenie w Gruzji. Kolejnym etapem była wizyty studyjna w ramach programu Study Tours to Poland, do Polski w dniach 17-23 listopada, 12 gruzińskich ochotników oraz przedstawicieli władz lokalnych oraz Państwowej Agencji Zarządzania Kryzysowego z Gruzji. Celem wizyty było zapoznanie się z działaniem polskich OSP. Tradycje tych najstarszych polskich organizacji pozarządowych sięgają połowy XIX wieku. Dzisiaj są one niezwykle sprawnym elementem systemu bezpieczeństwa kraju, gwarantując szybkie i bardzo profesjonalne działania podczas akcji ratowniczych, klęsk żywiołowych i pożarów. Są także instytucjami kultury, edukacji dzieci i dorosłych oraz trwałym elementem krajobrazu tysięcy polskich miejscowości a także stałym elementem świąt i uroczystości lokalnych.

Uczestnicy wizyty odwiedzili podczas tygodniowego pobytu w Polsce m.in. OSP w Nałęczowie, Biuro Bezpieczeństwa m.st. Warszawy, Muzeum Pożarnictwa, Komendę Główną Ochotniczych Straży Pożarnych, gminę Żabia Wola i OSP Skuły, gdzie zaprezentowano im szkolenie oraz działania Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, Kampinoski Park Narodowy z jego systemem zabezpieczeń przeciwpożarowych a także jedną z najlepszych w Polsce OSP Ożarowie Mazowieckim. Tutaj mogli zapoznać się z systemem szkolenia strażaków, standardami ich reagowania a także pracą z najmłodszymi strażakami – członkami Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Ochotnicze straże pożarne w Polsce to wielkie rodziny ludzi odpowiedzialnych za wspólne bezpieczeństwo, a także zaangażowanych w życie społeczności lokalnych oraz długofalowy proces wychowania dzieci i młodzieży. Dzięki temu zdobyły one ogromny kapitał społeczny. Gruzińscy goście mieli okazję poznać te doświadczenia i będą chcieli budować własny system strażaków-ochotników odwołując się do rozwiązań wypracowanych w Polsce.

Wizyta studyjna gruzińskich ochotników była realizowana przez Fundację Liderzy Przemian we współpracy z Fundacją Solidarności Międzynarodowej i współfinansowana w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Copyright © Study Tours To Poland
Projekt: Andrij Fil Realizacja: Rock The Web | Strony WWW