Grupa weteranów z Ukrainy na wizycie studyjnej

W wyniku agresji rosyjskiej od 2014 r. w Ukrainie mamy ciągle rosnącą, niestety, grupę weteranów wojenny. Wedle ostrożnych szacunków będzie ona wynosiła ok 4 mln mieszkańców. Osoby te w wielu przypadkach były ranne, mają bardzo różne doświadczenia i przeżycia i niezwykle wyostrzone poczucie odpowiedzialności za swój kraj. Grupa ta jest jednym z najtrudniejszych wyzwań, jakie stoi przed organizacjami w Ukrainie i za granicą.

W partnerstwie z organizacją Ukraina SOS z Charkowa Program Study Tours to Poland zrealizował pilotażową wizytę studyjną do Polski dla grupy 20 weteranów wojennych z obwodów charkowskiego, zaporoskiego, odeskiego, dniprowskiego i kijowskiego. W grupie był 6 pań i 14 panów, co mniej więcej odzwierciedla stan osobowy Obrońców Ukrainy z różnych formacji zbrojnych.

Celem wizyty było podzielenie się polskimi doświadczeniami z działalności samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, zwłaszcza ochotniczych straży pożarnych, wsparcia i rozwoju przedsiębiorczości, różnych form zaangażowania społecznego w walkę z korupcją i budowaniem demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego ale także działania społeczne, polityczne i kulturalne. Wizyta miała na celu rozpoznanie potrzeb i możliwości środowiska ukraińskich weteranów wojennych oraz bycia zachętą czy inspiracją do ich zaangażowania w życie społeczne Ukrainy. Podczas wizyty grupa odwiedziła Ciechocinek, Aleksandrów Kujawski, Toruń oraz Warszawę.

Wyjątkową cechą tej wizyty było zaangażowanie w jej realizację grupy warszawskich przedsiębiorców i mecenatów: Jarosława Chołodeckiego i jego Chopin Boutique Hotel, Jana Jabłkowskiego i Dom Towarowy Braci Jabłkowskich, prof. Andrzeja Blickle, Zbigniewa Bujaka, Teresy Kudyby i grupy ich przyjaciół, która wsparła realizację tej wizyty własnymi środkami. Niezwykłym zaangażowaniem w realizację odznaczyli się Burmistrz Ciechocinka Jarosław Jucewicz oraz Prezes Uzdrowiska Ciechocinek Dariusz Król. Dzięki ich pomocy i wsparciu grupa mogła skorzystać także z zabiegów rehabilitacyjnych oraz znalazła dogodne locum w ciechocińskich sanatoriach.

Podczas pobytu grupa spotkała się oprócz osób wspomnianych powyżej także z Prezydentem Bronisławem Komorowskim, burmistrzem Aleksandrowa Kujawskiego Arkadiuszem Gralakiem, senatorami Magdaleną Kochan, Krzysztofem Kwiatkowskim, Wadimem Tyszkiewiczem, posłem na Sejm RP prof. Pawłem Kowalem, dr Kazimierzem Wóycickim, Kubą Wygnańskim, wice-prezesem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Dariuszem Szymczychą oraz z Dariuszem Marczyńskim z ZOSP.

Podczas całej wizyty nasi uczestnicy, ludzie niezwykli i wyjątkowi, dzielili się swoimi przeżyciami ale przede wszystkim swoimi marzeniami i planami na to jak budować nową Ukrainę, w Unii Europejskiej i w strategicznym partnerstwie z Polską. Dla wielu z nich było to wyjątkowe spotkanie z Polską i jej mieszkańcami a także, jak to powiedziała jedna z uczestniczek, było to 10 dni ciszy. Luksus dla nich zupełnie u nas niedostrzegany.

Copyright © Study Tours To Poland
Projekt: Andrij Fil Realizacja: Rock The Web | Strony WWW