„Dialogi sąsiedzkie” – podsumowanie

W 2021 roku Program Study Tours to Poland dla profesjonalistów przyjął formę cyklu webinariów „Dialogi sąsiedzkie”. Głównym partnerem tej inicjatywy była Podoslka Agencja Rozwoju Regionalnego z Winnicy  (Подільська Агенція Регіонального Розвитку).

Dialogi toczyły się wokół zagadnień związanych z dziaiałnością samorządów lokalnych w Polsce i na Ukrainie. Odbyło się 10 spotkań on-line , których udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, eksperci reprezentujacy daną dziedzinę oraz osoby zaangażowane w działania samorządowe w Polsce i na Ukranie.

Tematy poszczególnych webinariów to:

  1. Polski model rozdziału kompetencji władzy rządowej i samorządowej. Doświadczenia dla Ukrainy.
  2. Parki technologiczne. Doświadczenie Polski dla Ukrainy.
  3. Europejskie doświadczenia w przygotowywaniu średnio- i długoterminowych dokumentów planowania w gminach.
  4. Polski model rozdziału kompetencji władz rządowej i samorządowej. Doświadczenia dla Ukrainy.
  5. Klastry, spółdzielnie, stowarzyszenia jako instrumenty rozwoju gospodarczego gminy. Perspektywy realizacji na Ukrainie.
  6. Organizacja systemu edukacji w gminie.
  7. Rozwój rolnictwa i gospodarki w ramach funkcjonowania gmin.
  8. Rozwój turystyki w gminach: lokalne produkty turystyczne.
  9. Dokumentacja „ekologiczna” – wyzwania i możliwości dla jednostek samorządu terytorialnego.
  10. Planowanie strategiczne: nowe wyzwania dla gmin. Co robić, żeby strategię działały.

Poniżej prezentujemy statystykę dotyczące cyklu „Dialogi sąsiedzkie”.

Od października 2021 roku STP dla profesjonalistów organizuje również webinaria „Dialogi sąsiedzkie” w partnerstwie z Instytutem Rozwoju Gromad Połtawszczyzny we współpracy z Połtawską Obwodową Administracją Państwową. Do tej pory odbyło się 6 spotkań.

Spotkaniom towarzyszy projekcja filmów „Samorządowa droga do sukcesu” (filmy dostępne są na naszym kanale YouTube – Program STP – ukraińska wersja językowa oraz Leaders of Change Foundation – wersja polska), które zostały wyprodukowane na początku 2021 roku przez zespół STP.

Zapis wszystkich webinariów dostępny jest na Facebooku: https://www.facebook.com/StudyTourstoPoland2011

W 2022 roku planujemy kontynuację cyklu „Dialogi sąsiedzkie”.

Copyright © Study Tours To Poland
Projekt: Andrij Fil Realizacja: Rock The Web | Strony WWW