„Dialogi sąsiedzkie”. STP dla Profesjonalistów

W ramach Study Tours to Poland dla Profesjonalistów, zakończyła się kolejna część cyklu spotkań „Dialogi sąsiedzkie” współorganizowanych z Podolską Agencją Rozwoju Regionalnego z Winnicy.

Podczas 3 spotkań, w któryh uczestniczyli ukraińscy i polscy eksperci, omówione zostały następujące tematy:

  1. Polski model rozdziału kompetencji władz rządowej i samorządowej. Doświadczenia dla Ukrainy
  2. Europejskie doświadczenie w przygotowywaniu średnio- i długoterminowychdokumentów planowania w gminach
  3. Parki technologiczne. Doświadczenie Polski dla Ukrainy

Spotkania „Dialogi sąsiedzkie” mają na celu upowrzechnianie polskiego doświadczenia wśród władz samorządowych Ukrainy.

Wydarzenia były każdorazowo transmitowane na profilu Study Tours to Poland na Facebooku i są dostępne dla szerszej publiczności.

Akademia Białoruska

W dniach 15–20.08.2022r  odbyła się wizyta studyjna Białoruskiej Akademii w Białymstoku i Warszawie. Partnerem projektu była inicjatywa edukacyjna „Białoruska Akademia”, […]

Czytaj dalej…

Copyright © Study Tours To Poland
Projekt: Andrij Fil Realizacja: Rock The Web | Strony WWW