Cztery koncepcje odbudowy Mariupola – debata o nowym mieście

Miasto Mariupol stało się symbolem barbarzyństwa rosyjskiej agresji w Ukrainie. Po wyzwoleniu trzeba je będzie zbudować od nowa. Ukraiński Mariupol ma być miastem przyszłości, przyciągającym rozproszonych mieszkańców ale także pamiętającym o swojej historii, również tej najtragiczniejszej, o ogromnym ciężarze symbolicznym dla całej Ukrainy i świata.

Program Study Tours to Poland w ramach współpracy z władzami Mariupola, które przebywają w Ukrainie, był współorganizatorem dwudniowej konferencji pt. Cztery koncepcje odbudowy miasta, która odbyła się w Warszawie, w ZODIAKU Warszawskim Pawilonie Architektury w dniach 27-28 lipca. Organizatorem konferencji była Unia Metropolii Polskich, Miasto Stołeczne Warszawa, Program Polskie Miasta – Ukrainie realizowany przez Związek Miast Polskich, ukraińskie biuro UNHCR oraz Urząd Miasta Mariupol. Uczestnicy konferencji najpierw odbyli wizytę studyjną po odbudowanej Warszawie.

Podczas konferencji przedstawiono „zgruzowstanie Warszawy” jako projekt odbudowy a następnie koncepcje urbanistyczne czterech biur projektowych, które realizowały swoje projekty na zamówienie USAID. Były to projekty: zespołu Fulco Treffers, zespołu Victora Zolotova, projektu „Stalova Mrija” Tetiany Skrypki oraz zespołu Viktorii Titovej. Każda z tych koncepcji była omawiana i dyskutowana a na zakończenie propozycje zostały podsumowane. Podczas konferencji Vadym Boiczenko podpisał deklarację współpracy z Unią Metropolii Polskich. W konferencji udział wzięli przedstawiciele wydziałów urbanistyki UMP, polskich miast, Związku Urbanistów Polskich oraz polscy i ukraińscy urbaniści i architekci.

Debata o odbudowie Mariupola stała się debatą o miastach przyszłości, o strategiach planowania odbudowy ale także o takich kwestiach jak odbudowa tkanki społecznej miasta zdewastowanej i obciążonej doświadczeniami okupacji, uchodźctwa, kolaboracji i zdrady oraz braku zaufania. Nowe miasto wymaga wielkich inwestycji w infrastrukturę i budynki ale przede wszystkim wielkiego procesu odbudowy ducha miasta i woli jego mieszkańców do bycia wspólnotą. 

Copyright © Study Tours To Poland
Projekt: Andrij Fil Realizacja: Rock The Web | Strony WWW