Akademia Białoruska

W dniach 15–20.08.2022r  odbyła się wizyta studyjna Białoruskiej Akademii w Białymstoku i Warszawie.

Partnerem projektu była inicjatywa edukacyjna „Białoruska Akademia”, która powstała w październiku 2020 г. w Białymstoku z inicjatywy profesor Swiatłany Kul-Sialwierstawaj i prezesa Fundacji OKNO NA WSCHÓD Pawła Mickiewicza oraz białoruskich wykładowców, którzy mieszkają w Białorusi i poza jej granicami.

Białoruska Akademia skupia wykładowców z Białorusi i liczy ponad 60 wykładowców, w tym profesorów i doktorów.

Podczas wizyty, odwiedzając poszczególne instytucje, powstawały różne pomysły na współpracę. Jeden z nich to organizacja konferencji naukowej w 2023 r. w Supraślu we współpracy z burmistrzem Supraśla. Wizyta studyjna nie tylko dodała sił, wiary na kontynuację działań Białoruskiej Akademii, jak również stworzyła przestrzeń do wygenerowania nowych pomysłów we współpracy z instytucjami, które gościły członków Akademii.

Spotkania na Uniwersytecie w Białymstoku i Politechnice Białostockiej dały możliwość zapoznania się „od kuchni”, jak funkcjonuje system szkolnictwa wyższego w Polsce, ze wszystkimi tego zaletami i wadami, jak środowisko naukowe współpracuje z biznesem i dlaczego ma to sens. Sporo czasu poświęcono tematyce plagiatu, wraz z omówieniem studia przypadku naszych uczestników. Każde spotkanie było też okazją do poznania interesujących ekspertów dziedzinowych.

Istotnym elementem wizyty była możliwość bezpośredniego poznania rektorów i pracowników partnerskich uczelni wyższych oraz zrozumienia zasad administracyjnych funkcjonowania uczelni. Był to też moment na zaplanowanie dalszej współpracy z uczelniami partnerskimi.

Zdjęcia: Fundacja OKNO NA WSCHÓD

Copyright © Study Tours To Poland
Projekt: Andrij Fil Realizacja: Rock The Web | Strony WWW