ПРОФЕСІОНАЛИ

STP
для професіоналів

Метою STP для професіоналів є передача польського досвіду побудови та функціонування інститутів держави, громадянського суспільства, вільної ринкової економіки та європейської інтеграції.

Пропозиція STP для професіоналів спрямована до представників різних професійних груп з країн Східної Європи, Південного Кавказу та Центральної Азії.

Програми візитів достосовуються до потреб окремих груп, надихають і показують можливість практичного застосування набутого досвіду в конкретних середовищах.

Програма також має на меті підтримку і розвиток співпраці з польськими партнерами.

Тематика
реалізованих
візитів

 • функціонування урядових структур, органів державної влади, міжнародних та європейських установ
 • підтримка процесів децентралізації і реформи місцевого самоврядування в країнах, на які спрямовано діяльність Програми
 • діалог і співпраця органів влади з неурядовими організаціями
 • механізми діяльності інститутів культури та історичної пам’яті
 • регіональний розвиток та транскордонна співпраця
 • діяльність господарчих та фінансових установ
 • підприємливість та розвиток малого бізнесу
 • розвиток сільських територій та екологія
 • громадянські права в правовій державі
 • система загальної та інклюзивної освіти
 • діяльність на благо осіб, що знаходяться під загрозою соціального виключення
 • розвиток структури та освіта лідерів неурядових організацій
 • засоби масової інформації та їх роль в демократичній системі, підвищення професійного рівня журналістів

В STP для професіоналів можуть брати участь представники Азербайджану, Арменії Білорусі, Грузії, Казахстану, Киргизії, Молдови, Россії, Таджикістану, Узбекістану та України

За підтримкою для організації навчального візиту можуть звертатися державні або самоврядні установи, громадські організації з країн, на яких розповсюджується діяльність Програми.

Візити реалізуються у співпраці з польськими неурядовими організаціями, які мають досвід у реалізації міжнародних програм з партнерами зі Сходу. Заявки на участь у Програмі розглядаються безперервно, до використання бюджетних коштів Програми STP в даному році.

Візити реалізуються в 12-15 особових групах і тривають близько тижня. Учасники візитів приймають участь у презентаціях, лекціях, дискусіях, зустрічах з експертами та представниками органів місцевої і державної влади, громадських та господарчих організацій – практиками і теоретиками польських змін. Програми візитів опрацьовуються так, щоб якомога краще відповідали потребам спеціаліств, що беруть у них участь.

Стажування

STP для професіоналів організує стажування в Польщі.

Тривалість стажування визначається в залежності від потреби стажера та можливостей приймаючої організації чи установи. Стажери мають можливість отримати знання на тему функціонування даної організації чи установи та ознайомитися з ними на практиці.

У 2017 році було реалізовано пілотні стажування для 3 осіб. Щороку в стажування беруть участь 2-3 особи.

Набір на стажування

відбувається у відповідь на потреби партнерських організацій Програми з країн, до яких спрямована її діяльность.